Thursday, June 25, 2009

FWO-project: Epistemische logica met justificatie en contexten

Ik vernam zopas dat mijn projectvoorstel door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) werd aanvaard! Dit betekent dat ik vanaf oktober vier jaar lang als FWO-aspirant zal werken aan een proefschrift over logica en kennisleer. De details kan je hieronder lezen.

Saturday, June 20, 2009

Hypergesofistikeerd maar onvrij

Het is zover: mijn eerste publicatie is een feit. Het gaat om het artikel “Hypergesofistikeerd maar onvrij” in het boek Humanismen. Filosofische beschouwingen over diversiteit en pluraliteit, dat een vervolg breidt aan de 28e Vlaams-Nederlandse Filosofiedag waaraan ik in 2006 deelnam.

In mijn essay beargumenteer ik dat sommige ethische aspecten van het mens-zijn – in het bijzonder het vrij zijn en het beleven van een zinvol bestaan – geen evidentie zijn in sommige al te futuristische visies over posthumaniteit. Ik vertrek daarbij vanuit de notie dat deze aspecten zeer concrete verschijnselen zijn die enkel bestaan bij gratie van onze menselijkheid zoals we deze nu kennen. Bijgevolg is het problematisch om deze concepten te projecteren op andere (posthumane) levensvormen. Dennett, Sellars en Wittgenstein doen dienst als mijn voornaamste bronnen van inspiratie.

Hoewel het om een tekst gaat die ik als bachelorstudent schreef – een ver verleden waarin ik amper iets afwist van analytische filosofie – blijft mijn positie over transhumanisme eigenlijk ongewijzigd. Wel neemt dit niet weg dat mijn tekst er heel anders zou hebben uitgezien mocht ik ’m enkele jaren later hebben geschreven.

Update: Je kan voortaan op Google Boeken door stukken van het boek bladeren.